Kredietverzekering

Dankzij een kredietverzekering kunt u zich als onderneming indekken tegen het risico op niet-betaling door uw Belgische of buitenlandse klanten, als gevolg van officiële insolvabiliteit, vermoedelijke insolvabiliteit na een wachttermijn ('carence') of zelfs politiek risico.

Hoe werkt het?

Tegen betaling van een premie, kan u met een kredietverzekeraar een verzekeringspolis sluiten. In ruil staat de kredietverzekeraar u kredietlimieten toe en zal hij u, in geval van niet-betaling door uw klanten, op een afgesproken tijdstip na de datum van niet-betaling, een vergoeding betalen.

Schematisch kan het mechanisme van de kredietverzekering worden voorgesteld als volgt:

 

schema verzekeringen

Welke informatie moet de onderneming (verzekerde) verstrekken aan de kredietverzekeraar?

Welke rol speelt een kredietverzekeraar?

Wat wordt er verwacht van de klant van de onderneming (verzekerde)?

Welke kredietverzekeraars zijn actief in België?