Nettowerkkapitaalsimulator

Simuleer uw kortetermijn financieringsnoden en -middelen.

Download hier het MS Excel-rekenblad: Nettowerkkapitaalsimulator

Tags: