Wat is kredietverzekering?

Dankzij kredietverzekering kunt u zich als onderneming indekken tegen het risico op niet-betaling door uw Belgische of buitenlandse klanten, als gevolg van insolvabiliteit, 'carence' of zelfs politiek risico. Daartoe kunt u een verzekeringspolis sluiten met een kredietverzekeraar waarvoor u een premie betaalt. In ruil staat de kredietverzekeraar u kredietlimieten toe en zal hij u, in geval van niet-betaling door uw klanten, op een afgesproken tijdstip na de datum van niet-betaling, een vergoeding betalen. Voor meer informatie klik hier.