Risicospreiding

Risicospreiding

Steun aan bedrijven is sinds lange tijd een regionale bevoegdheid: elk gewest heeft bijgevolg zijn eigen beleid, aangepast aan zijn economische realiteit en aan de prioriteiten van zijn regering.

De mogelijkheden kunnen net zoals de toekenningscriteria enorm variëren van het ene gewest tot het andere en de materie is vaak complex. Wat niet belet dat we bepaalde algemene tendensen kunnen onderscheiden. 

Als het risico voor kredietverstrekking te groot is voor één partij kan het risico gespreid worden.
Een achtergestelde lening is hiervoor een uitgelezen mogelijkheid omdat ze beschouwd wordt als zo goed als eigen vermogen. Bij een dergelijke lening wordt de kredietgever bij een faillissement pas na alle andere schuldeisers betaald. Deze lening helpt de ondernemer om andere financieringsbronnen aan te spreken en de schuldeiser van een dergelijke lening wordt bij vereffening als één van de laatste schuldeisers terugbetaald.

PMV

In het Vlaams gewest kan je bij PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen) terecht voor achtergestelde leningen.

De KMO-cofinanciering is steeds in cofinanciering met een bank, een investeringsfonds of een business angel. De aanvraag kan ingediend worden door de ondernemer of de cofinancier.

De startlening+ richt zich tot alle starters (hoogstens 4 jaar actief in vennootschap of zelfstandige in hoofdberoep).

Verder financiert PMV ook specifieke projecten met een belangrijk maatschappelijk rendement. Dit kan gaan om projecten in de creatieve industrie, kinderopvang, innovatie of sociale investeringen.

Een bijzonder interessante achtergestelde lening voor KMO’s in het Vlaams gewest is de winwinlening. Bij dit product, dat eveneens beheerd wordt door PMV, kent een vriend, kennis of familielid een lening toe aan een bedrijf. De verstrekker van de lening kan jaarlijks genieten van een belastingkorting.

Klik hier voor meer info