Subsidies en begeleiding

Subsidies en begeleiding

Ongeacht de wijze waarop een project gefinancierd wordt kunnen er ook subsidies aangevraagd worden indien een bepaald project gerealiseerd wordt.
Het is uitermate belangrijk om een aanvraag bij de bevoegde instantie in te dienen voor een project gestart wordt.

Daarnaast bieden een aantal instanties hulp bij het uitwerken van een goed kredietdossier.

De mogelijkheden kan je terugvinden op de site van het Agentschap voor Ondernemen en Innoveren. Dit agentschap biedt ondersteuning voor opleiding, advies, investeringen en onderzoek en ontwikkeling voor ondernemingen.

In het Vlaamse gewest ondersteunt het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) de Vlaamse land- en tuinbouw.

Dit gebeurt onder de vorm van een VLIF-steunaanvraag.