Partners

Partners

Aan het dialoogplatform "Financiering van Ondernemingen", opgericht in het voorjaar van 2010 door Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector, en voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter, de heer Luc Vansteenkiste, nemen verschillende partners deel: