Wetgeving

Wetgeving

Op 31 december 2013 werd de wet betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen, ook gekend als de wet KMO-financiering, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Op 10 januari 2014 trad de wet in werking. De wet voorzag in een gedragscode die werd ondertekend door UNIZO, UCM en Febelfin en in werking trad op 1 maart 2014.

Na twee jaar werd de wet geëvalueerd. Die evaluatie resulteerde in de wet van 21 december 2017 tot wijziging van de wet KMO-financiering die op 8 januari 2018 in werking is getreden. De gecoördineerde versie van de wet KMO-financiering vind je hier.

Febelfin en de ondernemersorganisaties (UNIZO, UCM, NSZ) kregen vanaf die inwerkingtreding drie maanden de tijd om de bestaande gedragscode onder de loep te nemen en aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Sinds 1 maart 2018 is de nieuwe code van toepassing.