Vreemd vermogen op korte termijn

Kortlopend krediet is bestemd voor de financiering van de eigenlijke exploitatie ( = uitbaten van een bedrijf) van de onderneming. Het is bedoeld om de kasmiddelen (= liquide gelden) in evenwicht te houden.

overzicht van financieringsvormen

Kredietvormen waarmee u de exploitatie van uw onderneming kan financieren:

Kredietvormen waarmee u uw (internationale) handel kan financieren:

Andere kredietvormen: