Scheepshypotheek

Scheepshypotheek

Definitie

Een scheepshypotheek verleent de begunstigde van de scheepshypotheek voorrang op andere schuldeisers bij de verdeling van de opbrengst van een eventuele gedwongen realisatie van het gehypothekeerd schip.

Voorwerp

Bestaande of in aanbouw zijnde geregistreerde schepen.

Formaliteiten

De hypotheek wordt gevestigd d.m.v. een onderhandse of notariële akte.

Tegenstelbaarheid

De hypotheek wordt ingeschreven in het Belgisch Scheepsregister. De inschrijving is geldig voor 15 jaar en hernieuwbaar.

Gewaarborgd bedrag

Het maximumbedrag tot beloop waarvan hypotheek wordt genomen, moet expliciet vermeld worden. Hypotheek voor een onbeperkt bedrag is niet geldig.

Gewaarborgde verbintenissen

  • Ofwel één of meerdere welbepaalde kredieten (de zogenaamde “specifieke” scheepshypotheek).

  • Ofwel alle huidige en toekomstige schulden die de kredietnemer bij de bank heeft of zal hebben (de zogenaamde “alle sommen” scheepshypotheek).

Kosten

  • Registratierecht: 0,5%.

  • Retributierecht vanaf 150 € voor een hypotheek ten belope van maximum 50.000 €, oplopend tot maximum 2.000 € voor scheepshypotheken  voor een bedrag vanaf 10.000.000 €.

  • Daarnaast kan de kredietgever ook dossierkosten aanrekenen.