Funding loss

Funding loss

In het platform 'financiering van ondernemingen' werd een consensus bereikt over drie voorstellen m.b.t. de funding loss:

  • het gestandaardiseerd, transparant schema

  • vorming van bankmedewerkers in contact met ondernemers

  • de soft-aanbeveling aan de banken 'om op individuele basis open te staan voor een constructieve dialoog met de ondernemers aan wie hoge bedragen aan funding loss worden gevraagd'.

Febelfin heeft zich geëngagerd om dit te melden aan haar leden, teneinde op die wijze bij te dragen tot meer transparantie en een duidelijke communicatie m.b.t. de vergoeding die door een financiële instelling wordt aangerekend bij een vervroegde terugbetaling van een ondernemingskrediet.

 Klik hier om de nota met de laatste stand van zaken te lezen.