Gedragscode voor de kredietverzekeringsector

Gedragscode voor de kredietverzekeringsector

Na de wereldwijde crisis in 2008-2009 en na een analyse van de gebeurtenissen tijdens die periode in de kredietverzekeringssector werd er een onafhankelijke studiegroep opgericht voor het opstellen van een Gedragscode voor de sector van de kredietverzekering.

Het was de bedoeling om te voorzien in een gedragscode die zou worden onderschreven door alle betrokken partijen (kredietverzekeraars, kredietverzekerden, schuldenaars en bemiddelaars).

In februari 2011 stelde de studiegroep haar ontwerpcode voor en op basis daarvan werd er met de kredietverzekeraars beraadslaagd over de definitieve versie.

De gedragscode bevat de volgende basisbeginselen:

  • transparantie en meer bepaald correcte informatieverstrekking in een open en professionele sfeer van vertrouwen

  • dialoog

De afdeling Krediet – Borgtocht, waarin alle marktspelers zijn opgenomen, hecht haar goedkeuring en steun aan dit  ‘Gentleman’s Agreement’, waar alle betrokken partijen baat bij hebben.