Rol en ethiek adviseur

Rol en ethiek adviseur

Een adviseur zoals een boekhouder, accountant, fiscalist, belastingconsulent of bedrijfsrevisor kan op basis van zijn kennis en ervaring ondernemingen helpen bij het uitwerken van financieringsoplossingen en het voorbereiden van een kredietdossier, en dit tijdens de verschillende stadia van het kredietverleningsproces.

Adviseurs zijn gebonden door de deontologische regels van de International Federation of Accountants. Die regels leggen de nadruk op integriteit en objectiviteit en verbieden hen om welbewust in verband te worden gebracht met verslagen, verklaringen of andere informatie die een wezenlijk foute, misleidende of ondoordachte stellingname bevatten.

Zij zijn ook gebonden door strikte onafhankelijkheidsregels. Bj overtreding van die regels worden ze gesanctioneerd met tuchtstraffen gaande van een waarschuwing tot een definitieve schrapping. Zij mogen geen activiteiten uitoefenen als kredietbemiddelaar, financieringsinstelling of andere handelsactiviteiten verrichten die hun onafhankelijkheid in het gedrang zouden kunnen brengen of hen in een situatie van belangenconflict plaatsen. Zij mogen evenmin commissielonen ontvangen met betrekking tot de opdrachten, opdat hun objectiviteit wordt gewaarborgd.